Febelfin en het Consumentenplatform publiceren nieuwe gedragscode voor banken

10/10/2012

Het Consumentenplatform, een multidisciplinaire overleggroep waarin behalve financiële instellingen ook verbruikersorganisaties en andere stakeholders zetelen onder het onafhankelijke voorzitterschap van mevrouw Ine Mariën, heeft de voorbije maanden de vijftien jaar oude gedragscode voor banken onder de loep genomen.

Dat leidde tot een aantal belangrijke wijzigingen in de manier waarop financiële instellingen met klanten omgaan. De wijzigingen staan beschreven in de vernieuwde ‘Gedragscode voor banken’, die onder meer de zeven pijlers beschrijft waarin banken zich moeten houden in de relatie met hun klant.

U kunt de vernieuwde code hier raadplegen.

 

 

Meer over: