Febelfin blijft inzetten op zorgtraject om onder meer getroffen werknemers van Ford Genk te steunen

11/12/2013

Begin deze maand publiceerde Vlaams Volksvertegenwoordiger Joke Quintens op haar blog een open brief aan Febelfin.

In de brief uit ze haar bezorgdheid over het feit dat de werknemers van Ford Genk met hun financiële vragen niet terecht zouden kunnen in de lokale bankkantoren. Blijkbaar zijn er hier en daar bankbedienden die onvoldoende kennis en gevoeligheid aan de dag zouden leggen omtrent het zorgtraject dat de financiële sector samen met Vlaams minister-president Kris Peeters heeft opgezet. Gesterkt vanuit de idee dat hun collega’s niet geholpen werden, zouden de andere werknemers op hun beurt ontmoedigd worden om zelf contact op te nemen met hun eigen bank.  

Febelfin wil eerst en vooral Joke Quintens bedanken om haar bezorgdheden te uiten en haar ervaringen te delen. Dankzij feedback uit het werkveld kan Febelfin namelijk beter het zorgtraject van de betrokken banken beter afstemmen op het beoogde doelpubliek.

Wij delen de bezorgdheden van mevrouw Quintens. Het is fundamenteel belangrijk dat het zorgtraject doorstroomt naar alle geledingen van een financiële instelling. Enkel op die manier kunnen mensen die financiële moeilijkheden hebben (door een faillissement of herstructurering van het bedrijf zoals bij Ford Genk werken of door een andere reden) op een passende manier verder geholpen worden door de plaatselijke loketbediende.

Febelfin heeft dan ook een volledige structuur opgezet om het zorgtraject op een vlotte manier te implementeren. Elk van onze leden heeft herhaaldelijk een circulaire ontvangen waarin het zorgtraject zorgvuldig uitgelegd wordt, samen met een folder en affiche die iedereen moet aanzetten om naar zijn bankier te stappen bij financiële moeilijkheden. Vandaag wordt de circulaire opnieuw naar alle leden uitgestuurd met de uitdrukkelijke vraag de informatie door te laten vloeien binnen de volledige organisatie.

Wij geven iedereen de gouden raad om bij financiële moeilijkheden zo snel mogelijk zelf contact op te nemen met hun bank. Samen kunnen zij bekijken welke oplossingen uitgewerkt kunnen worden.

Binnen elke financiële instelling bestaat er een contactpunt die eerstelijnshulp aanbiedt, eventueel in de vorm van een doorverwijzing naar de bevoegde interne dienst bij de hoofdzetel, bij de regionale zetel of het plaatselijk kantoor of agentschap. De nummers van deze contactpunten zijn hier terug te vinden, samen met heel wat andere interessante informatie over het zorgtraject.

Meer over: