Kredietkosten

Hoeveel kost een krediet?

Het consumentenkrediet is, op enkele uitzonderingen na, een dienst waarvoor je moet betalen.

De totale kosten van het krediet hangen af van het soort krediet, het ontleende bedrag en het jaarlijks kostenpercentage.

Wat vertelt het ‘jaarlijks kostenpercentage’?

Het jaarlijks kostenpercentage of JKP is een cijfer dat aangeeft hoeveel je krediet in totaal kost op jaarbasis. Dit percentage houdt niet alleen rekening met interesten maar ook met administratiekosten, commissies en een eventuele schuldsaldoverzekering. Er zijn maximale kostenpercentages vastgelegd die periodiek worden herzien. Kredietgevers mogen niet boven deze maxima gaan. Als het wettelijke JKP overschreden wordt, dan moet je de aangerekende kosten van het krediet niet betalen.

Een voorbeeld:

Ontleend bedrag: 10.000 EUR - Looptijd: 48 maand - JKP: 10%

Het totale terug te betalen bedrag =

 48 (looptijd) x 251,56 EUR = 12.074,88 EUR

Wat zijn ‘de totale kosten van het krediet’?

Een duidelijkere vermelding dan het JKP zijn ‘de totale kosten van het krediet’. Die moeten altijd vermeld staan in de kredietovereenkomst. De totale kosten zijn het verschil tussen het totale terug te betalen bedrag (kapitaal+interesten+kosten) en het ontleende bedrag.

Een voorbeeld:

Ontleend bedrag: 10.000 EUR - Totaal terug te betalen bedrag: 12.074,88 EUR

Totale kosten van het krediet =

12.074,88 EUR (totaal terug te betalen bedrag) - 10.000 EUR( het ontleende bedrag) = 2.074,88 EUR