Cheque

Wat is een cheque?

Een cheque is optimaal om ‘face-to-face’ betalingen te doen voor hele grote bedragen.

Een cheque is een waardepapier waarmee je opdracht geeft aan je bank om een welbepaald bedrag te betalen aan een begunstigde. De betaling wordt pas gedaan als de cheque geïnd wordt door de begunstigde. Het is echter een duur en omslachtig betaalmiddel.

Waarom zou ik nog cheques gebruiken?

Met een cheque kan je snel grote sommen geld ontvangen of betalen.

Als je de cheque aanbiedt bij je bank wordt het geld onmiddellijk op je rekening gezet.

Zijn er risico’s aan een cheque?

Ja, want de cheque moet gedekt zijn, d.w.z. er moet geld op de rekening van de aanbieder staan.

Is dit niet het geval dan is de bank niet verplicht om tot betaling over te gaan.

Waarom is de cheque een duur betaalmiddel?

  • moeten manueel ingevoerd worden in het computersysteem van de bank
  • het zijn waardepapieren en moeten dus gedrukt worden

Wat zijn de voordelen van het gebruik van de cheque?

  • optimaal voor ‘face-to-face’ betaling van grote betalingen
  • je geld blijft op je rekening staan zolang de cheque  niet geïnd wordt

Nadelen?

  • moet volledig manueel worden aangemaakt
  • risico op verlies en diefstal
  • een duur betaalmiddel
  • er is altijd kans dat de cheque niet gedekt is