Verzekeringen

Verzekeringsbeleggingen zijn levensverzekeringen.

TAK 21-producten zijn levensverzekeringen met een gewaarborgde terugbetaling van je kapitaal en een gewaarborgd rendement.

Een TAK 23-product is een levensverzekering die gekoppeld is aan beleggingsfondsen.