Obligaties

Als je een obligatie koopt, leen je eigenlijk geld uit aan de uitgever, meestal de overheid of een bedrijf.

De emmitent is de uitgever van de obligatie.

Bedrijven en ondernemingen die obligaties willen uitgeven moeten dit doen op de primaire obligatiemarkt.

De waarde van obligaties wordt door twee factoren bepaald.

Met welke kosten moet je rekening houden als je obligaties aankoopt?

Kasbons, staatsbons, OLO’s, ...