Fondsen (ICB's)

Een fonds of Instelling voor Collectieve Belegging (ICB) brengt geld samen dat ingebracht is door een aantal beleggers.

Er zijn fondsen die beleggen in aandelen, obligaties, vastgoed. Sommige fondsen hebben kapitaalbescherming, enz.

Het is belangrijk fondsen te kiezen die aansluiten bij jouw beleggersprofiel en om de aangeboden productinformatie goed na te lezen.

Het grote verschil zit hem in het juridische aspect. Economisch gezien is er voor de belegger echter weinig verschil .

De BEVEK of de SICAV is het meest voorkomende type beleggingsfonds. De aandelen van deze beleggingsvennootschap kunnen op elk moment worden gekocht of verkocht.

BEVAKS en PRIVAKS zijn gesloten beleggingsvennootschappen. De aandelen worden enkel verhandeld via de beurs.

Pensioenspaarfondsen kaderen in de opbouw van individuele pensioenreserves en maken deel uit van de zogenaamde ‘derde pijler’.

DMVI staat voor Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Investeren. DMVI-fondsen worden ook wel ethische fondsen genoemd.