Afgeleide financiële instrumenten

Een future is een termijnovereenkomst tussen twee partijen.

Als je een optie koopt heb je het recht om activa te kopen of verkopen aan een vooraf vastgelegde prijs en dit op een vaste datum of voor een bepaalde periode.

Een warrant geeft je het recht om gedurende een bepaalde periode een hoeveelheid onderliggende waarde te (ver)kopen tegen een vastgelegde prijs.