Aandelen

Als bedrijven geld nodig hebben kunnen ze een lening aangaan bij de bank maar ze kunnen ook aandelen uitgeven.

Aandelen kan je op twee momenten kopen: bij de uitgifte ervan, op de primaire markt en na de uitgifte op de secundaire markt.

Gewone aandelen leveren geen vaste, gegarandeerde inkomsten op.

In België moet je 30% roerende voorheffing betalen op je dividend.

Er bestaan verschillende soorten aandelen: aandelen zonder stemrecht, aandelen aan toonder, aandelen op naam, ...

Een tracker combineert de eenvoud van een aandeel met de risicospreiding van een beleggingsfonds.