Basisbankdienst ook voor vluchtelingen en asielzoekers

2 juni 2016

Dankzij de Europese basisbankdienst kan elke burger voor een beperkt bedrag een zichtrekening bij een bank openen en diverse bankverrichtingen verrichten. Dit recht geldt eveneens voor vluchtelingen en asielzoekers.

Ngo’s en hulporganisaties hebben echter aangegeven dat hierover bepaalde onduidelijkheden bestaan. Om aan deze bezorgdheid tegemoet te komen heeft Febelfin, in samenwerking met haar leden, een FAQ opgesteld die toelichting geeft over de meest gestelde vragen.

Deze FAQ verduidelijkt onder meer wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor de basisbankdienst of welke documenten vluchtelingen en asielzoekers moeten voorleggen opdat een bank de basisbankdienst zou kunnen aanbieden.

De FAQ houdt ook rekening met de aanbevelingen die gedaan zijn door de European Banking Authority (EBA).

De rol van de bankrekening in het dagelijkse leven

Een bankrekening maakt voor de burger onmiskenbaar deel uit van zijn dagelijkse leven. Via zijn rekening kan hij facturen betalen door middel van een overschrijving, zijn salaris of kinderbijslag ontvangen, huurgeld storten, ...

Net omdat een bankrekening een onmisbaar instrument is om in de samenleving te kunnen functioneren, heeft iedereen recht op een basisbankdienst. Dankzij die dienst kan voor een beperkt bedrag een zichtrekening bij een bank worden geopend voor de uitvoering van diverse bankverrichtingen.

Uiteraard kunnen ook vluchtelingen en asielzoekers gebruik maken van de basisbankdienst. De dienst is immers een essentieel hulpmiddel tot financiële inclusie en sociale integratie.

Vanop het terrein uiten ngo’s en hulporganisaties echter hun bezorgdheid omtrent bepaalde onduidelijkheden in verband met de basisbankdienst voor asielzoekers en vluchtelingen.

Febelfin heeft daarom een lijst van FAQ opgesteld die een leidraad biedt bij het aanbod van de basisbankdienst aan vluchtelingen en asielzoekers. Daarvoor werd samengewerkt met de gespecialiseerde diensten van de banken. Ook pleegde Febelfin over een aantal onduidelijkheden overleg met toezichthouders en overheidsinstanties die de integratie van vluchtelingen begeleiden, zoals het Agentschap Integratie en Inburgering in Vlaanderen.

U kunt de FAQ hier consulteren.

De bijdrage van Febelfin in de VBO-Task Force Vluchtelingencrisis

In september 2015 richtte het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) de Task Force Vluchtelingencrisis op. Die Task Force bestaat uit VBO-sectorfederaties, waaronder Febelfin, overheidsorganen en hulporganisaties.

De Task Force heeft tot doel een geëngageerde en tegelijk realistische en haalbare bijdrage van het bedrijfsleven voor een oplossing van het vluchtelingenprobleem uit te werken.

De werkzaamheden van de Task Force zijn verdeeld over een aantal clusterwerkgroepen. Febelfin coördineert enkele van die werkgroepen.

De lijst met FAQ over de basisbankdienst is een van de concrete verwezenlijkingen van de Task Force.

Meer inlichtingen

Meer inlichtingen kunnen bekomen worden bij Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin, op het centrale persnummer 02 507 68 31 of via im@febelfin.be

Meer over: