Geschiedenis van het bankieren

Bankieren in Mesopotamië, Babylonië, het Oude Griekenland en Rome.

De uitbouw van bancaire activiteiten door Joden, Lombarden en Tempeliers.

Deze periode is rijk aan belangrijke historische gebeurtenissen. Al deze gebeurtenissen hadden invloed op het bankbedrijf, maar de markantste factor was de (her)opkomst van de openbare banken.

In de 17de  en 18de eeuw hadden alle landen, zelfs diegene die het katholieke geloof trouw zijn gebleven, zich neergelegd bij het feit dat interest betalen niet indruiste tegen de wet. Overal worden bankinstellingen opgericht. Lyon, Genua en Genève groeien uit tot bankcentra.

In navolging van Engeland, de Verenigde Staten en Frankrijk gingen alle landen in de 19de eeuw de waarde van hun geld bepalen in edelmetaal en zo het gewicht, de benaming en de nominale waarde van het metaalgeld vastleggen.

Voor WO I berustten de werking van de banken en hun rol in de wereld op een handvol strenge maar eenvoudige regels. In de loop van de 20ste eeuw ging men echter geleidelijk aan spreken over “banksystemen”.

Van het Marshall-plan na WO II tot de invoering van de euro.