Bankieren

Banken beheren deposito’s, verlenen krediet en waken erover dat het betaalverkeer in de wereld goed verloopt.

Een bank is per definitie een complexe organisatie, maar een begrip van haar werking is essentieel om haar impact op economie en maatschappij goed in te schatten. Daarom een korte inleiding tot de bankenbalans.

Bankieren zonder risico bestaat niet. Het komt er voor financiële instellingen op neer om de risico’s die ze lopen om de economie te kunnen financieren, zo goed mogelijk te beheren.

De evolutie van de bank, van in de Oudheid tot heden.