Warrants

Wat zijn warrants?

Een warrant geeft je het recht om gedurende een bepaalde periode een hoeveelheid onderliggende waarde te (ver)kopen tegen een vastgelegde prijs. De onderliggende waarde kunnen aandelen, obligaties of valuta zijn. 
Warrants zijn eigenlijk een soort opties met een langere levensduur.

Wat is het verschil met opties?

  • De looptijd van een warrant is (meestal) langer dan die van een optie.
  • Warrants worden door een onderneming of financiële instelling uitgegeven
    Opties worden uitgegeven door de optiebeurzen.
  • Een optie heeft gestandaardiseerde contractvoorwaarden bepaald door een overkoepelende instantie.
    De contractvoorwaarden van een warrant worden door het uitgevende bedrijf zelf bepaald.
  • Opties zijn flexibeler dan warrants en zijn makkelijker verhandelbaar.

Hoe lang is een warrant geldig?

Een warrant is enkel geldig in een vooraf bepaalde periode, daarna vervalt de warrant en verliest die zijn waarde.

Wat is het verschil tussen gedekte en ongedekte warrants?

Ongedekte warrants

Met ongedekte warrants kan je aandelen kopen die nog niet bestaan.
De uitgevende onderneming zal dus aandelen moeten creëren op het ogenblik dat jij jouw warrant gebruikt en aandelen wil kopen. Door warrants uit te geven kunnen ondernemingen extra kapitaal aantrekken.

Gedekte warrants

Met gedekte warrants kan je bestaande aandelen kopen. ?Deze warrants worden uitgegeven door een financiële instelling en hebben betrekking op de aandelen van een andere onderneming.

Wat is het verschil tussen put-warrants en call-warrants?

Call-warrant

Met een call-warrant heb je het recht om activa te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Je warrant stijgt in waarde als het onderliggende beleggingsinstrument ook in waarde stijgt. 
Als de beurskoersen tegenvallen moet je enkel een premie betalen maar ben je niet verplicht de activa aan te kopen.

Put-warrants

Een put-warrant geeft je het recht om activa te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. 
Je warrant stijgt in waarde als het onderliggende beleggingsinstrument in waarde daalt. Als de beurskoersen toch stijgen ben je niet verplicht de activa te verkopen.

Waar kan je warrants (ver)kopen en waar worden ze verhandeld?

Warrants kan je aan- en verkopen via een financieel bemiddelaar. Warrants worden op dezelfde beurs als aandelen verhandeld.

Hoeveel zijn warrants waard?

De prijs van warrants bestaat uit 2 grote delen: de intrinsieke waarde en de tijdswaarde.

Intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde is het verschil tussen de uitoefenprijs en de huidige prijs van de onderliggende waarde.
Voorbeeld:
Jij hebt een put-warrant die je het recht geeft om aandeel X aan 40euro te verkopen. De huidige koersprijs van aandeel X is maar 35euro. Je kan je aandelen dus voor 5euro meer verkopen dan ze op dit moment waard zijn. De intrinsieke waarde is dus 5euro.

Tijdswaarde

Voor de vervaldag hebben warrants ook nog een extra waarde: tijdswaarde.
Deze tijdswaarde, ook wel verwachtingswaarde genoemd, weerspiegelt de toekomstverwachtingen en hangt onder meer af van de volatiliteit van de onderliggende waarde en van de resttijd. 

Wat is een hefboomeffect?

Als je een warrant koopt moet je een premie (aankooprijs van je warrant) betalen. 
Die premie bedraagt slechts een gedeelte van de prijs van de onderliggende waarde. Het rendement van je aankoop zal dus hoger of lager liggen dan het rendement dat je bekomt door rechtstreekse investering in de onderliggende activa. Men spreekt van een hefboomeffect.

Zijn warrants risicovol?

Warrants hebben een beperkte looptijd, zijn onderworpen aan het hefboomeffect, en kunnen waardeloos zijn op de vervaldag. Warrants zijn dus risicovolle beleggingen. 

Voor wie zijn warrants geschikt?

Beleggen in warrants is meer iets voor de ervaren en actieve belegger want de koersen moeten dagelijks gevolgd worden.