Wat zijn aandelen?

Wat zijn aandelen?

Als bedrijven geld nodig hebben kunnen ze een lening aangaan bij de bank maar ze kunnen ook aandelen uitgeven. Als jij zo een aandeel koopt stel jij jouw geld ter beschikking en in ruil daarvoor word je voor een deel eigenaar van dat bedrijf. Een aandeel is dus niets anders dan een (verhandelbaar) bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming.

Als aandeelhouder heb je recht op inspraak tijdens de aandeelhoudersvergaderingen en deel je mee in de eventuele winst van het bedrijf.

Beleggen in aandelen kan rechtstreeks, maar ook via een beleggingsfonds. Een dergelijk fonds investeert vaak in tientallen verschillende aandelen tegelijk. Het voordeel daarvan is dat het risico automatisch gespreid wordt en dat de fondsbeheerder in feite het werk voor je doet.

Hoe wordt de waarde van je aandelen bepaald?

De waarde van een aandeel is afhankelijk van de winst(verwachtingen) van een bedrijf. Hoe hoger de verwachte winst, hoe hoger de prijs van een aandeel.

Aandelen zijn over het algemeen beursgenoteerd en de waarde kan iedere dag veranderen.

Hebben aandelen een vaste looptijd?

Een aandeel vervalt niet en heeft geen einddatum waarop ze niet meer geldig zijn.

Zijn aandelen risicovolle beleggingen?

Aandelen zijn, wat men noemt “risicokapitaal”. Als aandeelhouder deel je mee in de winst, maar ook in het verlies van de onderneming.

Als het bedrijf waarvan je aandelen hebt gekocht verlieslatend is, dan zullen de aandelen zakken in waarde. In geval van faillissement zullen eerst de schuldeisers terugbetaald worden, en pas later, indien er nog iets overblijft, de aandeelhouders. Met andere woorden: je maakt in dat geval weinig kans om nog iets van je geld terug te zien.

Voor wie zijn aandelen geschikt?

Aandelen zijn vooral geschikt voor beleggers die risico’s kunnen en willen nemen. Zoek je wat meer zekerheid dan kies je beter voor obligaties. Beleg enkel geld dat je kan missen in aandelen.

Je bankinstelling zal een “beleggersprofiel” (Mifid-profiel) opstellen op basis van je kennis van de financiële markt en producten. Zo’n profiel geeft aan welke producten voor jou in aanmerking komen.

Heb je inspraak in het bedrijf waarvan je aandelen koopt?

Als aandeelhouder heb je stem- en informatierecht.

Stemrecht

Je hebt het recht om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AV) bij te wonen. Op die vergaderingen legt het bestuur van de onderneming verantwoording af over zijn beleid.

Als aandeelhouder mag je stemmen over bijvoorbeeld de benoeming en de beloning van bestuurders, fusies, overnames,.... Elk aandeel geeft normaal recht op één stem, elke aandeelhouder heeft dus evenveel stemmen als aandelen.

Er bestaan echter ook aandelen waaraan geen stemrecht verbonden is.

Informatierecht

Ter voorbereiding van  de Algemene Vergadering mag je als aandeelhouder verschillende documenten inkijken: balansen, verslagen van revisoren, inhoud van de effectenportefeuille, ...
Je mag ook uitleg vragen over de toestand van het bedrijf.

Wat is het verschil tussen gedematerialiseerde aandelen en aandelen op naam?

Aandelen worden uitgegeven in gedematerialiseerde vorm (waarbij ze op een effectenrekening zijn ingeschreven) of op naam (waarbij ze in een register zijn ingeschreven).

Je weet als houder van gedematerialiseerde aandelen niet wie de andere aandeelhouders met aandelen op een effectenrekening zijn, noch of aandelen weggeschonken werden of in pand gegeven zijn, ...

Bij aandelen op naam is dit wel het geval, alle aandelen zijn immers opgenomen in een register. Je kan in dat geval dus zien wie de andere aandeelhouders zijn en hoeveel aandelen ze bezitten.

Voor- en nadelen van aandelen

  • Het rendement van aandelen kan hoger zijn dan van bijvoorbeeld obligaties of van een spaarrekening.
  • Beleggen in aandelen vraagt een actieve houding, de nodige tijd en kennis van zaken.
  • Beleggen in aandelen is risicovol. Je kan  winst maken, maar je kan ook je volledige inleg kwijtraken.
  • Er zijn hoge kosten verbonden aan aandelen als je niet zo vaak en met kleine bedragen belegt.