Wat brengen aandelen op?

Hoe kan je geld verdienen met aandelen?

Gewone aandelen leveren geen vaste, gegarandeerde inkomsten op. 

Je kan echter wel op twee manieren geld verdienen met je aandelen: 

Koersstijging

Wanneer je aandeel stijgt in waarde en je dus kan verkopen voor een hogere prijs dan je oorspronkelijk betaald hebt.

Dividenden

Wanneer het bedrijf (een deel van) zijn winst uitkeert aan de aandeelhouders. Dit is evenwel niet verplicht.

OPGELET: Je kunt niet enkel geld verdienen, maar ook verliezen als je belegt in aandelen.

Wat zijn dividenden?

Als het bedrijf waarin je investeert winst maakt, dan deel je daar als aandeelhouder in mee. Je kunt een winstuitkering krijgen in de vorm van dividenden. Dividenden kunnen worden uitbetaald in contanten (cashdividend) of in nieuwe aandelen (stockdividend). 

Een winstgevende onderneming is echter niet verplicht om zijn winst als dividend uit te keren. Zij kan evengoed beslissen om die winst volledig of gedeeltelijk in de onderneming te herinvesteren.

Hoe kan ik winst maken door aandelen te verkopen op de beurs?

Als je aandelen tegen een hogere prijs verkoopt dan dat je ze gekocht hebt, maak je koerswinst. 

Maar als de waarde van je aandelen daalt en je verkoopt, dan is er sprake van koersverlies. De koersen kunnen flink schommelen, daarom is timing cruciaal. 

Pas op het moment waarop je het aandeel effectief verkoopt, zal je de meer- of minwaarde kennen. Zolang je het aandeel niet verkoopt, heb je geen winst of verlies gemaakt.

Welke elementen beïnvloeden de koers van een aandeel?

Beursgenoteerde aandelen hebben een beurskoers. Dat is de prijs waartegen het aandeel op de beurs kan gekocht en verkocht worden.

Enerzijds wordt de koers van een aandeel van een onderneming bepaald door elementen die met de onderneming zelf te maken hebben: geboekte resultaten, financiële gezondheid, toekomstperspectieven van het bedrijf, de verwachtingen van de markt ...

Anderzijds kan de beurskoers beïnvloed worden door elementen die geen rechtstreeks verband houden met de onderneming: rentestijging of -daling, de economie, politiek klimaat, ...

Wat zijn indexen?

Om een beeld te krijgen van hoe goed of slecht de beurs het doet, gebruikt men vaak indexen. Een bekende internationale index is de Dow Jones. Wanneer het gemiddelde van die aandelen daalt of stijgt, geeft dat een beeld van de evolutie van de internationale markt. De Belgische markt heeft ook zo’n index: de BEL20. Die index bestaat uit 20 geselecteerde Belgische aandelen en geeft dus een indicatie van de toestand op de Belgische aandelenmarkt.

Wat is een wisselkoersrisico?

Soms is de prijs van een aandeel in een vreemde munt uitgedrukt. Als je dat aandeel verkoopt en de opbrengst wil omzetten in euro, dan is er een wisselkoersrisico. De omzetting zal een verlies opleveren indien de waarde van de andere munt is gezakt tegenover de euro, als die andere munt in waarde is gestegen maak je winst.