42% van de Belgen is financieel gelukkig

12/05/2014

Recent onderzoek van Optima en de Vlerick Business School leert dat slechts 42% van de Belgen zich financieel gelukkig zou voelen. Een bevinding die in lijn ligt met die van vorig jaar (toen toonde 38% van de Belgische burger zich gelukkig op financieel vlak). Volgens het onderzoek, de “Financial Happiness Barometer” genaamd, definieert de Belg financieel geluk als financiële gemoedsrust en een zorgeloos bestaan als het aankomt op maandelijkse inkomsten, uitgaven of het opvangen van mogelijke financiële tegenslagen.

Op een schaal van 0 tot 10 kent de gemiddelde Belg zich 5,6 punten toe voor financieel geluk.

De mate waarin iemand al dan niet financieel gelukkig is, wordt bepaald door verschillende factoren, blijkt uit de barometer. Zo zouden mannen financieel gelukkiger zijn dan vrouwen. Ook wie getrouwd is of samenwoont zou een betere score halen.

Daarnaast speelt leeftijd een rol. Jongeren van de generatie Y zouden hun huidige financiële situatie negatief inschatten maar zouden wel sterk optimistisch zijn over de toekomst.  Bij de babyboomers zien we het omgekeerde verhaal. Zij beoordelen hun financiële situatie het meest positief van alle generaties maar zijn het meest pessimistisch over de toekomst. Dat pessimisme heeft mogelijk te maken met het feit dat driekwart van de ondervraagden vreest dat het wettelijk pensioen hem niet in staat zal stellen zijn levensstandaard te behouden.

Financieel geluk hangt ook af van het gezinsinkomen. Zo zijn mensen ouder dan dertig en tweeverdieners het gelukkigst. Al staat hier wel een grens op: vanaf een maandelijks netto gezinsinkomen van 4.000 euro neemt het financieel geluk niet meer toe.

Tot slot zou het bewust omgaan met het beheren van financiën - zoals een goed financieel plan opstellen en concrete doelen stellen - bijdragen tot het geluksgevoel. Toch geeft zes op tien aan niet voldoende financiële kennis te hebben. De kennis die er wel is, is afkomstig van familie, vrienden, het internet of zelfstudie.

Het onderzoek peilde ook naar het vertrouwen van de Belg in financiële experten. Op een schaal van 0 tot 5 scoorden de banken 2,48. Dat is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar (2,27). Meer dan een derde van de ondervraagden geeft ook aan het advies in te winnen van zijn bank wanneer het over zijn financiële toekomst gaat.

Alle resultaten van de enquête zijn te vinden op www.financialhappiness.be.

Meer over: