2/3e Belgen vertrouwt advies van zijn bank

28/04/2017

Ongeveer 2/3e van de Belgen vertrouwt het advies van zijn bank als hij daar aanklopt voor een vraag over zijn spaargeld, een lening of beleggingen. Vooral oudere personen dichten hun banken het nodige vertrouwen toe. Bij de jongere generaties kalft dit vertrouwen dan weer af.

Dat blijkt uit de Grote Geldenquête van het weekblad Knack, dat de enquête heeft uitgevoerd samen met Beobank en onderzoeksbureauKantar TNS.

Jong versus ouder

62% van de Belgen vertrouwt zijn bank voor advies over spaarproducten, leningen en beleggingen. Frappant is wel dat er grote verschillen zijn tussen regio’s, leeftijdsgroepen en sociale klassen:

  • Het vertrouwen in het advies van de bank ligt een stuk hoger in Vlaanderen (66%) dan in Brussel (54%) en Wallonië (56%).
  • 68% van de 65-plussers vindt het advies van zijn bank betrouwbaar. Bij de Belgen jonger dan 34 jaar is dat nog slechts 53%.
  • Mensen uit de lagere sociale klassen hebben heel wat meer vertrouwen in de raad van hun bank dan de personen uit de hoogste sociale klasse (70% vs. 55%).

(On)verantwoorde risico’s

De meerderheid van de Belgen (56%) dicht de banken een onverantwoord risicobeleid toe als het op hun spaargeld aankomt. Bij mensen uit de lagere sociale klassen ligt dit percentage een stuk hoger (64%) dan bij personen uit de hoogste sociale klasse (48%).

Eenzelfde visie hebben de Belgen op een eventuele nieuwe bankencrisis. 46% is overtuigd dat er binnen de vijf jaar opnieuw een dergelijke crisis aankomt.

Ook hier zijn de Franstaligen pessimistischer ingesteld dan de Vlaamstaligen: 56% van hen ziet een nieuwe bankencrisis aankomen tegenover 38% van de Vlamingen.

Wel is het zo dat de visie van de Belgen samenhangt met hun financiële toestand. Wie krap bij kas zit, denkt sneller dat er een crisis zal aankomen dan wie een financiële buffer heeft.

Spaargedrag

Drie op vier Belgen slaagt erin te sparen. Wel ligt het spaarpercentage hoger in Vlaanderen (79%) dan bij de Franstaligen (66%).

Toch blijkt slechts de helft (49%) aan te geven aan het eind van de maand geld over te houden. Ook hier gebeurt dat vaker in Vlaanderen (61%) dan in Brussel en Wallonië (33%).

Meer over: